Oświadczenie Fundacji „Maraton Warszawski”

Drodzy biegacze, biegaczki,

jesteśmy zobowiązani poinformować o zakończeniu współpracy z marką 4F, partnerem technicznym tegorocznego 32. Biegu Konstytucji 3 Maja.

Zdecydowaliśmy się na ten krok, mimo że list intencyjny o partnerstwie zawarty pomiędzy Fundacją „Maraton Warszawski” i marką 4F obejmował pełen cykl Warszawskiej Triady Biegowej ’24, a jego przedmiotem było m.in. dostarczenie oficjalnych koszulek
dla uczestników. Ze względu na przedstawione poniżej okoliczności postanowiliśmy zrezygnować ze współpracy ze skutkiem natychmiastowym po realizacji pierwszej imprezy.

Decyzja została podjęta z powodu dostarczenia przez markę 4F oficjalnych koszulek 32. Biegu Konstytucji 3 Maja, które nie spełniały kluczowego warunku zamówienia, jakim było ich polskie pochodzenie.

W procesie negocjacji modelu współpracy marka 4F wielokrotnie zapewniała nas o tym, iż wszystkie koszulki oferowane odpłatnie uczestnikom biegu są produkowane w Polsce. Miało to uzasadnić ich wyższą cenę, ale było też jednym z powodów, dla którego Fundacja „Maraton Warszawski” zdecydowała się odrzucić oferty innych producentów ubiegających się o ten kontrakt. Polskie święto, polski bieg, polskie koszulki.

Z powodu uzasadnionego podejrzenia co do pochodzenia koszulek niezgodnego z ofertą, Fundacja przeprowadziła szczegółową weryfikację. Wykazała ona, że koszulki dostarczone przez 4F, zostały wyprodukowane w Azji i pochodzą od producenta specjalizującego się w masowej produkcji. Mimo wielotygodniowych prób skłonienia firmy 4F do naprawienia szkody poprzez dostarczenie biegaczom produktu zgodnego z zamówieniem nie udało nam się doprowadzić do uzyskania jednoznacznej, konkretnej deklaracji ze strony firmy.

Dlatego, kierując się elementarnymi zasadami uczciwości i etyki, informujemy, że wszyscy zawodnicy, którzy kupili oficjalne koszulki 32. Biegu  Konstytucji 3 Maja, otrzymają pełen zwrot zapłaconej ceny. Zwroty będą dokonywane od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.
tą samą drogą, którą zostały opłacone. Zwrot zapłaconej ceny nie będzie wymagał zwrotu samej koszulki.

O sprawie poinformowane zostały instytucje, sponsorzy, partnerzy i podmioty zaangażowane w przygotowanie i przebieg tegorocznego cyklu biegów.

Przy kolejnych imprezach, 33. Biegu Powstania Warszawskiego oraz 34. Biegu Niepodległości, oficjalne koszulki zostaną wyprodukowane w polskich szwalniach przez naszych sprawdzonych, wieloletnich podwykonawców.

Widzimy się na starcie kolejnych biegów!

Fundacja „Maraton Warszawski”