START:

Start jubileuszowej 30. edycji Biegu Konstytucji 3 Maja zaplanowano na 3 maja 2022 r. godz. 11:00. Zawodnicy nordic walking startują o godz. 11:05.
Start na ul. Myśliwieckiej w Warszawie.

ZAPISY:

Zapisy na bieg startują od wtorku 12 kwietnia o godz. 10:00 i potrwają do 2 maja, o ile wcześniej nie wyczerpie się pula miejsc startowych.
Zapisy dostępne będą TUTAJ.

W ramach zapisów obowiązuje limit 3 200 miejsc startowych.

OPŁATY:

Opłata startowa za udział w biegu wynosi 65 zł. Każdy uczestnik ma możliwość zamówienia podczas rejestracji pamiątkowej koszulki technicznej w cenie 29 zł.

KTO MOŻE WYSTARTOWAĆ:

W biegu wystartować może każdy w dobrym stanie zdrowia, kto najpóźniej w dniu biegu skończy 13 lat.

ODBIÓR PAKIETÓW:

Pakiety startowe na bieg będzie można odebrać na ulicy Myśliwieckiej 4a, w gmachu pod trybuną kortów tenisowych Legia Tenis&Golf w dni:

  • 29 kwietnia (piątek) w godz 14.00-20.00
  • 30 kwietnia (sobota) w godz. 10.00-18.00
  • 2 maja (poniedziałek) w godz. 10.00-18.00

3 maja (wtorek) w godz. 8.00-10.00 – odbiór pakietów wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.

Pamiętaj! Kolejki tworzą się w momencie otwarcia biura zawodów. Jeżeli chcesz komfortowo odebrać pakiet – nie przychodź na samo otwarcie.

Jeśli odbierasz pakiet startowy osobiście – pakiet zostanie wydany na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli chcesz, żeby ktoś odebrał pakiet startowy w Twoim imieniu – wydrukuj i podpisz kartę startową oraz dołącz ksero swojego dowodu osobistego. Karty startowe będą dostępne do pobrania od 26 kwietnia. Na podstawie tych dwóch dokumentów Twój pakiet startowy będzie mogła odebrać inna osoba. Aby pobrać kartę startową zaloguj się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/, wejdź w zakładkę TWOJE BIEGI, wybierz przycisk SZCZEGÓŁY, a następnie POBIERZ KARTĘ STARTOWĄ.

DOJAZD NA START:

W okolicy startu i mety 30. Biegu Konstytucji 3 Maja liczba dostępnych miejsc parkingowych jest bardzo ograniczona, dlatego zachęcamy Was do skorzystania z komunikacji miejskiej.

Na czas remontu Trasy Łazienkowskiej przystanki Rozbrat oraz Torwar w kierunku zachodnim, na tym szlaku komunikacyjnym, zostały zawieszone! Sugerujemy skorzystanie z przystanku Plac na Rozdrożu, który znajduje się 1 kilometr do startu. Kurują tam autobusy linii: 138, 143, 151, 182, 188,  502, 514, 520, 523, 525.

Na Placu na Rozdrożu można dojechać autobusami kursującymi wzdłuż ul. Belwederskiej: 116, 166, 180, 195, 222, 503

Wzdłuż Wisłostrady (ul. Solec / Czerniakowska) znajdują się przystanki:

• Torwar zatrzymują się autobusy: 109 141 171 185 (800 metrów do startu)

• Legia-Stadion: 159, 185, 187 (1 kilometr do startu)

DEPOZYT:

Depozyty oraz przebieralnie będą funkcjonować w godzinach 9:00 – 13:00 na stadionie miejskim Legii Warszawa. Ul. Łazienkowska 3 (wejście od ul. Łazienkowskiej)

PACEMAKERZY:

W uzyskaniu wymarzonego czasu na dystansie 5 km biegaczy wspierać będą pacemakerzy. Swój cel zrealizujesz wybierając pace’a biegnącego na czas:  20, 22:30, 25, 27:30, 30, 35 lub 40 minut.

Prosimy o ustawienie się w odpowiednich strefach czasowych przed startem.

PAKIET REGENERACYJNY:

Po ukończeniu biegu każdy z biegaczy otrzyma pakiet regeneracyjny, w ramach którego znajdziecie wodę, izotonik oraz owoc.

PAMIĄTKOWA KOSZULKA:

Jeśli chcesz otrzymać w pakiecie startowym pamiątkową koszulkę  jubileuszowej 30. edycji Biegu Konstytucji 3 Maja możesz ją zamówić i opłacić podczas rejestracji.

FAKTURA ZA OPŁATĘ STARTOWĄ:

Fakturę za opłatę startową w biegu można uzyskać zaznaczając chęć jej otrzymania podczas rejestracji na bieg. Po zakończonej rejestracji dokonanie zmian nie będzie możliwe.
Jeśli przy rejestracji na bieg zaznaczyłeś chęć otrzymania faktury oraz wpisałeś prawidłowo dane do jej wystawienia to faktura jest będzie dostępna do pobrania, po zalogowaniu się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/, w zakładce TWOJE BIEGI i przy danym wydarzeniu pod przyciskiem FAKTURA.
Będzie ona dostępna, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata (np. jeżeli zapłaciłeś za bieg w grudniu to faktura do pobrania jest dostępna 15 stycznia!).
Aby otrzymać fakturę pro-forma i zbiorczo opłacić start wielu uczestników każdy z biegaczy powinien zapisać się indywidualnie na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/.
Biegacze NIE POWINNI w swoich zgłoszeniach zaznaczać opcji faktura.
W celu otrzymania faktury zbiorczej za wszystkie zgłoszone przez firmę osoby, należy przesłać listę biegaczy (wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego – podstawowy bez koszulki / z koszulką pamiątkową) na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com
Lista taka powinna zawierać imię i nazwisko każdego z biegaczy, wybraną opcję pakietu startowego i numer zgłoszenia (numer rejestracji dostarczany mailem po indywidualnej rejestracji).

W celu otrzymania faktury zbiorczej za wszystkie zgłoszone przez firmę drużyny, należy przesłać listę biegaczy (wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego – podstawowy bez koszulki / z koszulką pamiątkową) na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com Lista taka powinna zawierać imię i nazwisko każdego z biegaczy, wybraną opcję pakietu startowego i numer zgłoszenia (numer rejestracji dostarczany mailem po indywidualnej rejestracji).

REZYGNACJA Z BIEGU:

Do dn. 26 kwietnia br (termin nieprzekraczalny) masz możliwość rezygnacji z udziału w biegu i:

a) przeniesienia opłaty na innego uczestnika

b) przeniesienia wpłaconych środków na saldo swojego konta w naszym systemie rejestracji. Ze środków będziesz mógł skorzystać zapisując się na dowolny organizowany przez nas bieg w przyszłości.

  1. Zaloguj się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/
  2. Wejdź w zakładkę TWOJE BIEGI
  3. Wybierz przycisk REZYGNUJĘ ZE STARTU, a środki z opłaty startowej zgodnie z regulaminem zostaną pomniejszone o koszty operacyjne (20 zł), które częściowo pokrywają koszt tych rzeczy, które już dla Ciebie wyprodukowaliśmy.
  4. Wybierz „NA INNY BIEG W PRZYSZŁOŚCI”, jeżeli chcesz, aby środki zostały na Twoim profilu biegacza do wykorzystania w przyszłości.
  5. Jeżeli chcesz przenieść opłatę „NA INNEGO UCZESTNIKA” – po wybraniu tej opcji wprowadź sześciocyfrowy numer rejestracji, który nowy uczestnik otrzymał w mailu potwierdzającym wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Nowy uczestnik ma 3 dni na potwierdzenie przyjęcia przekazanej przez Ciebie kwoty na swoim profilu biegacza. Po jej zaakceptowaniu ewentualną niedopłatę zawodnik będzie mógł uzupełnić płatnością systemową PayU korzystając z przycisku OPŁAĆ.